Tani Propan

Obornicka 26, Wrocław · 794 312 354 · biuro@tanipropan.pl

Nasza firma zajmuje się dostawami gazu propan oraz sprzedażą zbiorników na gaz płynny. Preferujemy rozwiązanie – zbiornik na własność. Jeśli jednak interesuje Cię dzierżawa, daj znać, współpracujemy z firmą, która ma bardzo dobre warunki dla swoich klientów.

Jesteśmy z Wrocławia. Działamy w regionach zaznaczonych na mapkach. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży gazu płynnego, dlatego z pełnym przekonaniem polecamy rozwiązanie „zbiornik na własność”. Nie bądź niewolnikiem wieloletniej umowy z dużym koncernem. Po okresie promocji, czar pryska. Przeszukaj Internet i zdobądź niezależne informacje, co i ile kosztuje. Jeśli chcesz się z nami skontaktować - zadzwoń, napisz e-maila.

Zbiornik na własność

Od kilku lat zbiorniki na własność zdobywają coraz większą popularność. Klienci nie chcą płacić wysokich cen za propan, oferowany przez duże koncerny wydzierżawiające zbiorniki. Porównanie cen eksploatacji instalacji dzierżawionej i własnej znajduje się w sekcji "własność a dzierżawa". Tutaj podamy podstawowe informacje, które musisz znać, by zainstalować zbiornik.

Gdzie nie możesz zastosować gazu płynnego?

  • nie możesz zastosować propanu tam, gdzie kocioł gazowy lub inny odbiornik gazu znajdowałby się w pomieszczeniu, którego posadzka jest poniżej otaczającego gruntu;
  • nie możesz umieścić zbiornika na gaz bliżej niż 3m, licząc w rzucie pionowym, od linii elektrycznej do 1kV i w odległości mniejszej niż 15m, jeśli napięcie w sieci jest powyżej 1kV;
  • nie możesz umieścić zbiornika bliżej niż 5m od studni, szamba, zagłębienia terenu, itp;
  • nie możesz posadowić zbiornika naziemnego bliżej niż 3m od domu, a zbiornika podziemnego bliżej niż 1m.

Tabela minimalnych odległości lokalizacyjnych

Pojemność Odleglość min. od budynku Odległość min. od granicy działki Odległość min. od studni, rowów itd.
2700N 3 1,5 5
4850N 5 2,25 5
6400N 7,5 3,75 5
2700P 1 0,5 5
4850P 2,5 1,25 5
6400P 3 1,5 5

Jaki zbiornik jest ci potrzebny?

Przy doborze zbiornika na gaz decydują dwa względy: techniczny oraz estetyczny. Estetyczny pozostaw żonie.

Poniższa tabela zawiera komplet danych potrzebnych do tego, byś mógł ocenić, jakiego zbiornika potrzebujesz.

Maksymalny pobór gazu propan dla zbiorników naziemnych i podziemnych w temperaturze 20C.

N - napełnienie 2700N [kW] 4850N [kW] 6700N [kW] 2700P [kW] 4850P [kW] 6700P [kW]
10,00% 9 14 18 24 39 50
20,00% 18 28 37 48 77 100
30,00% 26 42 55 72 116 150
40,00% 35 56 73 96 154 200
50,00% 44 70 91 120 193 250
60,00% 53 85 110 144 231 300
70,00% 61 99 128 168 270 350
80,00% 70 113 146 192 308 400
85,00% 74 120 155 204 327 425

Koszty eksploatacji

Gdy decydujesz się na gaz ze zbiornika, stajesz przed dylematem - kupić zbiornik na własność, czy skorzystać z oferty koncernów i wydzierżawić od nich? W załączonej tabeli dokonano porównania kosztów, które należy ponieść przy eksploatacji własnego lub dzierżawionego zbiornika na propan. Po 4 latach eksploatacji zbiornik zakupiony na własność spłaci się. Dlaczego tak się dzieje? Główną przyczyną jest różnica w cenie gazu.

Własność a dzierżawa

Koncerny sprzedają propan bardzo drogo, a na wolnym rynku można go kupić od 0,80zł do 1,20 zł taniej na litrze. W tabeli przyjęto ostrożnie, że ta różnica wynosi 0,80zł brutto. Kalkulacja dotyczy instalacji z naziemnym zbiornikiem o pojemności 2700l. Założono, że roczne zużycie wynosi 3000l gazu.

KOSZTY EKSPLOATACJI ZBIORNIKA NA GAZ - LICZONE W PIĘCIOLETNIM CYKLU [ceny brutto]

ZBIORNIK NA GAZ PROPAN - INSTALACJA GAZOWA
USŁUGA ZBIORNIK NA WŁASNOSĆ (VAT 23%) ZBIORNIK DZIERŻAWIONY RÓŻNICA
Cena/dzierżawa na 5 lat 6 027 zł 2 000 zł 4 027 zł
Pierwszy odbiór UDT 300 zł 0 zł 300 zł
Koszty UDT (178zł*4) 712 zł 0 zł 712 zł
Badania UDT/naprawa instalacji 200 zł 0 zł 200 zł
Instalacja zbiornika (z projektem) - maksymalnie: 4 000 zł 1 000 zł 3 000 zł
SUMA - koszty na 5 lat: 11 239 zł 3 000 zł 8 239 zł
ZAKUPY GAZU - PORÓWNANIE CEN

Klienci dzierżawiący zbiorniki, otrzymują duże zniżki na 1-wsze tankowanie od koncernów

Załóżmy, że w pierwszym roku dzierżawiący kupili gaz po tyle samo, co mający zbiorniki na własność. Różnica w cenie gazu zaczyna się w drugim roku eksploatacji, bo wówczas ceny osiągają cenniki koncernów (...kończą się promocje).

W niniejszej kalkulacji przyjęto, że różnica ceny pomiędzy propanem dostępnym na wolnym rynku, a cennikami koncernów wynosi 0,80 zł.

Zużycie roczne w litrach (realne dla domu jednorodzinnego ok. 150m kw) 3000
Różnica w kwocie wydanej na gaz po drugim roku 3000lx0,80zł=2400 zł
po trzecim roku -4 800 zł
po czwartym roku -7 200 zł
po piątym roku -9 600 zł
Różnica całkowita eksploatacji po 5 latach (minus oznacza, że na korzyść własnego zbiornika) -1 361 zł
WNIOSEK

Po czterech latach eksploatacji, mając własny zbiornik, zaczynasz być na plusie.

Gaz propan

Propan to ciecz bezbarwna, bez zapachu i dwa razy lżejsza od wody, tzn, że nawet pełny zbiornik propanu będzie pływał po wodzie, prawie jak pusty termos. Z tego powodu podziemne zbiorniki powinny być zabezpieczone przed ewentualnym wyparciem przez wody gruntowe, czyli muszą być przytwierdzone do płyty fundamentowej odpowiednimi kotwami.

JAK DZIAŁA INSTALACJA ZE ZBIORNIKIEM NA GAZ

Propan w zbiorniku jest w równowadze termodynamicznej z parami gazu, które się w nim samorzutnie wytworzą. Równowaga termodynamiczna oznacza, że tyle samo ciekłego propanu zamieni się w parę, co jednocześnie się skropli. Pobieranie lotnej fazy gazu ze zbiornika powoduje automatyczne odparowanie ciekłej fazy gazu. Zatem, gdy kocioł gazowy się włącza, to pobiera gaz ze zbiornika. Następuje zaburzenie równowagi gaz/ciecz i rozpoczyna się zwiększone parowanie cieczy. Aby ciecz mogła zamienić się w parę (gaz) musi pobrać ciepło z otoczenia. Ciecz, która jest tuż przy powierzchni pobiera ciepło z głębszych warstw oraz z otaczającej ją fazy lotnej. To prowadzi do obniżenia temperatury cieczy i samego zbiornika. Z tego powodu możesz zaobserwować niekiedy oblodzenie zbiornika do wysokości cieczy w nim zgromadzonej.

Zbiornik podziemny działa tak samo, z tym, ze ciepło pobiera z piasku i ziemi, którą jest obsypany. Nie stosuje się żadnych termicznych izolacji. Przeciwnie, zbiornik musi być w jak najlepszym kontakcie termicznym ze swoim otoczeniem. Wtedy instalacja działa sprawnie. Tak działa instalacja gazowa oparta o naturalne odparowanie gazu.

Propan to jedyny gaz, który nadaje się do przydomowych instalacji zbiornikowych. Niekiedy stosowany jest propan-butan, jednak okazuje się, że taka mieszanina bywa źródłem nieoczekiwanych awarii - wynika to z właściwości fizycznych butanu, głównie jego małej zdolności do odparowania w ujemnych temperaturach. Najczęściej gaz propan-butan wykorzystuje się w instalacjach przemysłowych, w których montuje się urządzenia podgrzewające fazę ciekłą, zwiększając w ten sposób odparowanie gazu. Nasza firma nie prowadzi obrotu mieszaniną propanu i butanu.

Sprzedajemy gaz płynny propan, który ma parametry fizyczne zgodne z Polską Normą. To oznacza m.in., że:

  • jeśli pojemność zbiornika na gaz została odpowiednio dobrana, to nasz propan będzie w nim działał bezproblemowo - więcej o doborze zbiornika w części "Zbiorniki na własność"
  • nie ma w nim wody, która może blokować pracę reduktorów
  • nie ma w nim tłustych frakcji (tzw. olefin), które porywane podczas parowania, odkładałyby się na membranach reduktorów i powodowały inne uboczne skutki
  • w przeciwieństwie do propanu-butanu, nasz propan będzie działał zarówno w zbiornikach naziemnych, jak i podziemnych
  • posiada wartość opałową nie mniejszą niż 45200kJ/kg

Podstawowe właściwości propanu
Wzór chemiczny C3H8
Stan skupienia w temp 20 oC i ciśnieniu atmosferycznym gaz
Zapach bezwonny
Barwa bezbarwny
Temperatura wrzenia w ciśnieniu atmosfer. [oC] -42,1
Gęstość fazy gazowej względem powietrza 1,56
Gęstość fazy gazowej dla 0oC i ciśnienia atmosferycznego [kg/m3] 2,019
Wartość opałowa [kJ/kg] 45200
Granica wybuchowości [% obj] 2,1-9,5
Temperatura zapłonu w powietrzu [oC] 510
Przydatne przeliczenia
1m3 fazy gazowej = 3,93l fazy ciekłej (w przybliżeniu 1m3 = 4l)
1kg fazy ciekłej = 1,96l fazy ciekłej (w przybliżeniu 1kg = 2l)

Propan a gaz ziemny

PORÓWNANIE CEN PROPANU I GAZU ZIEMNEGO

CENA 1 kWh z gazu ziemnego E (GZ50)

Dla przykładu przyjąłem, że roczne zużycie gazu ziemnego w domu jednorodzinnym to 2300 m3 oraz, że 1 m3 zawiera 8,61 kWh energii (z tym ostatnim zwolennicy gazu ziemnego zapewne chętnie by polemizowali, ale… bądźmy realistami).

Opłata za paliwo - O:

Liczymy wg wzoru z rysunku przedstawionego po prawej:

C = 12,177 gr/ kWh

Q = 2300*8,61 = 19803 kWh

Sa = 6,97 zł/miesiąc

k = 12

O = 12,177*19803/100 +6,97*12 = 2495,051 zł

Opłata za przesył/dystrybucję - Od:

Liczymy wg wzoru z rysunku przedstawionego obok:

Q = 2300 m3

Szd = 37,17 gr / m3

Ssdd = 31,60 zł / miesiąc

k = 12

Od = 37,17*2300/100 + 31,60*12 = 1234,11

O+Od = 2495,051 + 1166,77 = 3729,16 zł netto

Roczny koszt gazu: 4586,87 zł

Z powyższego wynika, że 1kWh z gazu klasy E (GZ50) kosztuje ok. 23 grosze brutto.

CENA 1kWh z propanu:

Obliczenia dla propanu wykonujemy zakładając, że 1kg fazy ciekłej zawiera 12,7 kWh.

Przyjmując średni przelicznik 0,52 l / kg, otrzymamy, że 1litr propanu zawiera 6,6 kWh (=12,7*0,52).

Gaz propan ma cenę sezonową, w najlepszym momencie w 2014 roku można było go kupić po 1,80 zł brutto za litr. W takim przypadku cena 1 kWh wynosi 27 groszy.

Właściciel zbiornika na gaz powinien zadbać, by kupować propan wtedy, gdy jest najtańszy.

Posiadając własny zbiornik masz gaz prawie w tej samej cenie, co gaz ziemny.

WNIOSEK

Na wolnym rynku różnica w cenie propanu a gazu ziemnego wynosi TYLKO 5gr/1kWh.

Mając zbiornik wydzierżawiony od koncernu różnica ta wynosi PONAD 20gr/kWh

Dostawy gazu

Z reguły nasi Klienci nie muszą martwić się o to, czy uda się nam zatankować odległy zbiornik. W takich przypadkach stosujemy specjalny wąż-przedłużkę, który bez problemu umożliwi zatankowanie trudno dostępnego zbiornika. Nie istnieje więc ryzyko uszkodzenia wjazdów na posesję. Cena oferowanego przez nas propanu jest bardzo atrakcyjna. Zadzwoń po szczegóły. Sprawdź, jakie ceny mają najwięksi dostawcy propanu. Różnica może Cię przyjemnie zaskoczyć.

Działamy w rejonach zaznaczonych na brązowo, widocznych na poniższej mapie. Granice obszaru działania są umowne, więc jeśli nie jesteś pewien, czy dostarczymy gaz - zadzwoń.