Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jak działa instalacja ze zbiornikiem na gaz

 

Propan to ciecz bezbarwna, bez zapachu i dwa razy lżejsza od wody, tzn, że nawet pełny zbiornik propanu będzie pływał po wodzie, prawie jak pusty termos. Z tego powodu podziemne zbiorniki powinny być zabezpieczone przed ewentualnym wyparciem przez wody gruntowe, czyli muszą być przytwierdzone do płyty fundamentowej odpowiednimi kotwami.

Propan w zbiorniku jest w równowadze termodynamicznej z parami gazu, które się w nim samorzutnie wytworzą. Równowaga termodynamiczna oznacza, że tyle samo ciekłego propanu zamieni się w parę, co jednocześnie się skropli. Pobieranie lotnej fazy gazu ze zbiornika powoduje automatyczne odparowanie ciekłej fazy gazu. Zatem, gdy kocioł gazowy się włącza, to pobiera gaz ze zbiornika. Następuje zaburzenie równowagi gaz/ciecz i rozpoczyna się zwiększone parowanie cieczy. Aby ciecz mogła zamienić się w parę (gaz) musi pobrać ciepło z otoczenia. Ciecz, która jest tuż przy powierzchni pobiera ciepło z głębszych warstw oraz z otaczającej ją fazy lotnej.  To prowadzi do obniżenia temperatury cieczy i samego zbiornika. Z tego powodu możesz zaobserwować niekiedy oblodzenie  zbiornika  do wysokości cieczy w nim zgromadzonej.

Zbiornik podziemny działa tak samo, z tym, ze ciepło pobiera z piasku i ziemi, którą jest obsypany. Nie stosuje się żadnych termicznych izolacji. Przeciwnie, zbiornik musi być w jak najlepszym kontakcie termicznym ze swoim otoczeniem. Wtedy instalacja działa sprawnie. Tak działa instalacja gazowa oparta o naturalne odparowanie gazu.

Propan to jedyny gaz, który nadaje się do przydomowych instalacji zbiornikowych. Niekiedy stosowany jest propan-butan, jednak okazuje się, że taka mieszanina bywa źródłem nieoczekiwanych awarii - wynika to z właściwości fizycznych butanu, głównie jego małej zdolności do odparowania w ujemnych temperaturach. Najczęściej gaz propan-butan wykorzystuje się w instalacjach przemysłowych, w których montuje się urządzenia podgrzewające fazę ciekłą, zwiększając w ten sposób  odparowanie gazu. Nasza firma nie prowadzi obrotu mieszaniną propanu i butanu.

Sprzedajemy gaz płynny propan, który ma parametry fizyczne zgodne z Polską Normą. To oznacza m.in., że:

  1. jeśli pojemność zbiornika na gaz została odpowiednio dobrana, to nasz propan będzie w nim działał bezproblemowo - więcej o doborze zbiornika w części "Zbiorniki na własność"
  2. nie ma w nim wody, która może blokować pracę reduktorów
  3. nie ma w nim tłustych frakcji (tzw. olefin), które porywane podczas parowania, odkładałyby się na membranach reduktorów i powodowały inne uboczne skutki
  4. w przeciwieństwie do propanu-butanu, nasz propan będzie działał zarówno w zbiornikach naziemnych, jak i podziemnych
  5. posiada wartość opałową nie mniejszą niż 45200kJ/kg

 

Podstawowe właściwości propanu

Wzór chemiczny

C3H8

Stan skupienia w temp 20 oC i ciśnieniu atmosferycznym

gaz

Zapach

bezwonny

Barwa

bezbarwny

Temperatura wrzenia w ciśnieniu atmosfer. [oC]

-42,1

Gęstość fazy gazowej względem powietrza

1,56

Gęstość fazy gazowej dla 0oC i ciśnienia atmosferycznego [kg/m3]

2,019

Wartość opałowa [kJ/kg]

45200

Granica wybuchowości [% obj]

2,1-9,5

Temperatura zapłonu w powietrzu [oC]

510

Przydatne przeliczenia

1m3 fazy gazowej = 3,93l fazy ciekłej (w przybliżeniu 1m3 = 4l)

1kg fazy ciekłej = 1,96l fazy ciekłej (w przybliżeniu 1kg = 2l)